Rörligt abonnemang

Har du valt vårt rörliga abonnemang är uppsägningstiden i praktiken 10 dagar. Anmäl ditt avslut och tillbakalämnande i vårt avslutsformulär minst 10 dagar innan du kommer och se till att den är hos oss senast 48h innan nästa dragning. Så snart du sen har lämnat tillbaka din cykel så avbryts abonnemanget och ingen ytterligare månadskostnad dras. Dock återbetalas inte eventuella dagar som är kvar av den innevarande månaden efter att cykeln lämnats tillbaka.

Exempel. Du startar abonnemanget den 5 augusti, men väljer att lämna tillbaka cykeln den 1 september. Då avbryts abonnemanget och ingen ytterligare månadsbetalning dras, men du får ingen återbetalning för dom sista dagarna av den innevarande månaden (2 september till 5 september).

6- eller 12-månadersabonnemang

Så snart dom 6 eller 12 månaderna har löpt ut övergår abonnemanget i ett rörligt månadsabonnemang, se ovan, men du behåller den låga månadskostanden som du fick när du tecknade ditt bundna abonnemang.

Exempel. Du startar ett abonnemang 3 februari och betalar 259 kr/mån. 3 augusti löper din bindningstid ut men lämnar du inte tillbaka cykeln så övergår abonnemanget i ett rörlig abonnemang men fortsatt till 229 kr/mån tills den dagen väljer att lämna tillbaka din cykel

Exempel. Du tecknar ett 6-månadsabonnemang 3 februari men kommer på att du ska plugga utomlands till sommaren och väljer att lämna tillbaka cykeln redan den 26 juni. Abonnemanget fortsätter till den 3 augusti (3 februari + 6 månader) och avslutas sedan eftersom vi har fått tillbaka cykeln.