Rörligt abonnemang

Har du valt vårt rörliga abonnemang är uppsägningstiden i praktiken 17 dagar. Anmäl ditt avslut och tillbakalämnande i vårt avslutsformulär minst 15 dagar innan du kommer och se till att cykeln är inlämnad senast 48h innan nästa dragning. När du lämnar cykel får du ett kvitto på att cykeln är inlämnad. Har du inget kvitto, så vet vi inte att den är återlämnad. 

Exempel. Du startar abonnemanget den 5 augusti, men väljer att lämna tillbaka cykeln den 1 september. Då avbryts abonnemanget och ingen ytterligare månadsbetalning dras, men du får ingen återbetalning för dom sista dagarna av den innevarande månaden (2 september till 5 september).

Bundet abonnemang

Så snart dom 6 eller 12 månaderna har löpt ut övergår abonnemanget i ett rörligt månadsabonnemang, se ovan, men du behåller den låga månadskostanden som du fick när du tecknade ditt bundna abonnemang.

Exempel. Du startar ett bundet abonnemang 6 juli och betalar 259 kr/mån. Den 6 december löper din bindningstid ut men lämnar du inte tillbaka cykeln så övergår abonnemanget i ett rörlig abonnemang men fortsatt till 259 kr/mån tills den dagen väljer att lämna tillbaka din cykel

Exempel. Du tecknar ett 12-månadsabonnemang 3 februari men kommer på att du ska plugga utomlands till sommaren och väljer att lämna tillbaka cykeln redan den 26 juni. Vid återlämning får du då en slutfaktura på återstående månader.