Har du växelfel kan det innebära att växlarna behöver justeras. Du kan snabbt testa att justera dem själv genom att göra så här.

1. Lägg i fyrans växel.

2. Hitta den svarta pluppen mellan växelvajer och vaäxelhandtag. Denna ska du dra ut några millimeter mot vajern och justera/skruva på sedan.

3. Titta på växelnavet på bakhjulet på höger sida. Här finns två gula streck som ska gå i ens/linje när växlarna är justerade. För att justera växlarna så skruvar du fram eller tillbaka på den svarta pluppen vid växelhandtaget tills de gula linjerna går i linje.