Skulle, gud förbjude, din cykel bli stulen så ersätter vi dig med en ny inom två vardagar. Ingen klåfingrig typ ska få våra kunder att sluta cykla!

Självrisken är 750 kr, vilket är ungefär hälften mot vad en normal hemförsäkring har i självrisk. Detta förutsätter dock att du har låst cykeln på ett korrekt sätt med vårt medföljande lås, gjort en polisanmälan samt har kvar din nyckel till låset. 

Självrisken faktureras separat.

Har ingen polisanmälan upprättats eller cykeln har varit låst på ett oaktsamt sätt, här kan du läsa hur du ska låsa din cykel, behöver du ersätta cykelns värde (3 500 kr) innan du får en ny.