Vår på-rull-garanti täcker alla fel som gör att du inte kan cykla på sin cykel till vår butik. Kan du inte ta cykeln till oss, så kommer vi till dig helt enkelt.

På¨rull garantin gäller om du har en adress i vår servicezon. Exempel på fel som täcks av vår på-rull-garanti är:

Punktering, bruten kedja, eller ingen bromsverkan på båda bromsarna.

I dessa fall anmäler du din skada till hej@jonnabike.se och anger ditt kundnummer och vad felet är. Vi kontaktar dig då och bokar tid för på-plats-reparation inom 4 arbetsdagar.