Vår på-rull-garanti täcker alla fel som gör att du inte kan cykla på sin cykel till vår butik. Kan du inte ta cykeln till oss, så kommer vi till dig helt enkelt.

Exempel på fel som täcks av vår på-rull-garanti är:

Punktering, hoppad kedja, bruten kedja, trasig fälg, saknat eller defekt styre, ingen eller mycket begränsad bromsverkan.

I dessa fall anmäler du din skada till hej@jonnabike.se och anger ditt kundnummer och vad felet är. Vi kontaktar dig då och bokar tid för på-plats-reparation inom 2 arbetsdagar.