Det går bra att uppgradera från 1 mån till 6 mån abonnemang. Kontakta oss på hej@jonnabike.se så uppdaterar vi åt dig och du får du nya, lägre, abonnemangskostnaden från och med nästkommande månad.